KO SMO MI?

Vrtić Osmijeh je privatni vrtić osnovan 2015. godine u septembru i registrovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva. Od dana osnivanja naš vrtić uspješno sprovodi predviđene program redovnog Cjelovitog razvojnog programa, te u okviru toga i program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja  za naše mališane.

Radno vrijeme našeg vrtića je od 7 do 18h.

PROGRAMI KOJE NUDIMO

Redovni Cjeloviti razvojni program je program koji je obavezan i koji je propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.

Cjeloviti razvojni program je program koji osigurava povoljne uvjete za cjelovit razvoj djeteta od 6 mjeseci do polaska u školu jer: a) utiče na kompletan psihofizički rast i razvoj predškolskog djeteta; b) osigurava najpovoljnije uvjete za njegov rast i razvoj; c) utiče na sigurnost i sreću djeteta; d) utiče na smanjenje stepena mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja u narednim razvojnim fazama; e) utiče na kasniju uspješnost djece u školi i životu; f) sva djeca imaju koristi od kvalitetnog predškolskog odgoja, a pogotovo djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih sredina; g) ublažava, otklanja negativne socio – ekonomske kulturne, zdravstvene i druge uticaje. (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Cjeloviti razvojni program obuhvata:

     › cjeloviti razvojni 10 – satni program,

     › cjeloviti razvojni 3-4-5 satni poludnevni program,

     › cjeloviti razvojni 2-3 ili više puta sedmično, a broj sati se planira prema potrebi i mogućnostima,

     › obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu. (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Kao što je već navedeno u okviru cjelovitog razvojnog programa je i program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu. Potvrda o pohađanju ovog programa je obavezna za svako dijete prilikom upisa u školu, i prilaže se uz ostalu dokumentaciju, a svako dijete iz našeg vrtića dobija potvrdu odobrenu od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o pohađanju prethodno navednog programa što je izuzetno važno.

U okviru programa koje realizujemo izdvajaju se programi kreativnih radionica, engleskog jezika za sve uzraste, te programi vjeronauke (za djecu čiji su roditelji zainteresovani za ovaj program) što je veoma korisno za razvijanje različitih sposobnosti kod djece već u ranom dobu.

MISIJA I VIZIJA

Osnovna misija Vrtića Osmijeh jeste stvaranje različitih kompetencija i razvijanje različitih sposobnosti kod djece već od najranijeg uzrasta, a sve u skladu sa Zakonom u predškolskom odgoju i obrazovanju, ali i u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, između ostalog.

Naša misija i vizija se odnosi na razvijanje i unapređenje tjelesnog i psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja i razvoja govora, komunikacije, izražavanja i snalažljivosti, a sve u skladu sa pravima djeteta i u cilju postizanja kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svu djecu, uvažavanja interesa djeteta i vlastitih vrijednosti, zabrane diskriminacije, poštivanje prava na vlastiti jezik i poštivanje vjerskih sloboda.

OSOBLJE

Naše osoblje čini tim ljudi koji imaju odgovarajuće obrazovanje i odgovarajući stručnu spremu za obavljanje svog posla i koji u svakom trenutku mogu odgovoriti različitim zahtjevima i izazovima koje odgojno-obrazovni proces zahtijeva.

Naš cilj je posebnu brigu posvetiti potrebama i pravima djece, a u svemu tome također graditi i odgovarajući odnos sa roditeljima naših mališana kako bi mogli biti uključeni i upoznati sa aktivnostima, ali i kontinuiranim razvojem njihove djece.

Posjetite nas i na našoj oficijelnoj facebook stranici i instagram profilu