Naši predškolarci u posjeti Osnovnoj školi MehmedBeg Kapetanović Ljubusak. Hvala osoblju škole što smo imali priliku družiti se sa njima, vidjeti kako je lijepo biti u školi i školskim klupama 👍☺️👏